Gebrek vitamine D allochtone baby’s

Den Haag, 4 maart. Ruim de helft (55 procent) van zwangere Turkse, Marokkaanse en andere niet-westerse allochtone vrouwen en 54 procent van de allochtone baby's heeft een ernstig gebrek aan vitamine D. Dit is veel vaker dan bij ‘witte’ vrouwen en baby's het geval is. Dat blijkt uit een onderzoek onder 676 zwangere vrouwen en 523 baby's uit de regio Amersfoort, waarvan de resultaten vandaag verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De onderzoekers pleiten voor landelijke screening van deze vrouwen op vitamine D-tekort. Zij zijn van oordeel dat zwangere vrouwen en baby's met een tekort extra vitamine D moeten krijgen.