Eng-nationalistisch

De Onderwijsraad gaat met z’n tijd mee. Vaardigheden opdoen en ‘leren leren’ zijn uit en canons – pakketjes basiskennis voor scholieren – zijn in (W&O 25 februari). De voorzitter van de Onderwijsraad: ‘We beseffen nu wat de beperkingen zijn ... en kijken ook meer naar kennisdomeinen die op zichzelf staan’.

Hij erkent dat er ‘veel waardevolle kennis’ is, ‘die georganiseerd is, waar anderen lang over nagedacht hebben.’ Daar kunnen we allemaal ons voordeel mee doen, weet hij ook nog te melden. Als het niet zo treurig was, zou het om te lachen zijn: deze samenvatting van millennia van wetenschapsbeoefening. Zou Fons van Wieringen wel enig idee hebben van de reuzenprestaties waardoor hij en zijn kornuiten niet tot vissen of veehoeden zijn veroordeeld? Helaas blijkt de Onderwijsraad de ene onderwijskundige modegril door de andere te hebben vervangen. Eén canon wil de raad, met daarin alle belangrijke elementen uit de Nederlandse cultuur. Ook de natuurwetenschappen vallen daaronder. ‘Wat zijn de belangrijke concepten geweest in de natuurwetenschappen en heeft Nederland daar een bijdrage aan geleverd?’ Dat moet de vraag zijn. Natuurlijk, in een canon voor Nederlandse scholieren zou een snufje Nederlandse literatuur moeten zitten en nadruk op de Nederlandse geschiedenis is ook logisch. Maar de natuurwetenschappen behandelen als vaderlands verschijnsel, dat ligt zo weinig voor de hand dat je Van Wieringen wel moet verdenken van het eng-nationalisme dat de laatste tijd in de politiek opgeld doet. Straks moet Kamerlingh Onnes nog in het inburgeringsexamen. Gelukkig weten de in het artikel genoemde leraren dat natuurkunde niet bij Zevenaar ophoudt.

    • Mieke van Baarsel