Eens: dualisering is heilloos

Dualisering van het gemeentebestuur is heilloos gebleken: enerzijds moet een gemeenteraad 'op hoofdlijnen' besturen en anderzijds ligt er een volksvertegenwoordigende rol. Die laatste zorgt ervoor dat raadsleden zich nog steeds bezighouden met de kleur van de stoeptegels en van incident naar incident hollen. Het college van B en W komt daardoor niet toe aan zijn eigenlijke taak: het dagelijks bestuur van een gemeente. Te vaak gaan raadsleden op de stoel van het college zitten, wat 'duellisme' in plaats van dualisme tot gevolg heeft. Tel daarbij op het gebrek aan sociale en communicatieve vaardigheden van het openbaar bestuur en de geringe ruimte die de lokale overheid heeft om beleid te ontwikkelen.

    • J.W. Egtberts