de stemming

Delfzijl blanco

Ruud Lubbers Foto NRC Handelsblad, Vincent Mentzel Sandra den Hamer ,directeur International Filmfestival Rotterdam begroet Ruud Lubbers.foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Rotterdam,Doelen, 25 januari 2006 Mentzel, Vincent

Een unicum in de Nederlandse geschiedenis. Uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden (DvhN) blijkt dat bijna eenvijfde van de kiezers in Delfzijl blanco zal gaan stemmen. Blanco zou daarmee veruit de grootste 'partij' worden in de door een politieke crisis getroffen Groningse gemeente. Daar stapten eerst de burgemeester en later drie wethouders op.

De massale voorkeur voor blanco is het gevolg van een initiatief van enkele Delfzijlers. De blanco stemmen tellen wel mee voor het opkomstpercentage, maar niet voor de uiteindelijke verdeling van de zetels. Op basis van de overige (niet blanco) stemmen worden de zetels verdeeld, waardoor de kiesdrempel omlaag gaat.

Volgens Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen is een blanco stem dus niet de beste manier om te protesteren tegen de zittende politiek. Voor hen wordt het dankzij de blanco stemmen en de lagere kiesdrempel immers makkelijker de raad in te komen. Een gerichte proteststem, bijvoorbeeld op een partij die geen schuld had aan de bestuurscrisis, is de beste manier van het uiten van je ongenoegen, aldus Voerman in het DvhN. (EK)

Darkroomdenken

De homoconsumentenbond in Amsterdam vroeg politieke partijen met welk standpunt over darkrooms zij de verkiezing in zouden gaan. Om het overzichtelijk te maken stelde de bond zes standpunten samen waaruit de partijen konden kiezen. Vijf partijen reageerden, waarvan drie een voorkeur hadden voor standpunt nummer vier: 'Wij willen binnen het huidige gedoogbeleid kwaliteitseisen stellen in andere regelingen, zoals de horecavergunning of het bouwbesluit. Dat bestaande eigenaren bestaande vergunningen hebben, nemen we voor lief.' Daarnaast stuurden sommige partijen een toelichting op hun standpunt mee. Hieronder een paar quotes.

PvdA: 'De opvattingen over de 'kwaliteit van de homocultuur voor wat betreft promiscue seks' zijn niet onverdeeld onder homo's.'

CDA: 'Als ik een vergund deel van mijn caféruimte reserveer voor een toiletgroep of een biljartkamertje moet ik dat denk ik zelf weten. En wie weet welke intieme handelingen er plaats kunnen vinden op het biljart of in de toilet?' (HM)

Lubbers spreekt

Oud-premier Ruud Lubbers sprak gisteren in discotheek Now&Wow in het kader van het project 'De Verenigde Nationaliteiten van Rotterdam', bedacht door Arjen Erkel. De oud-werknemer van Artsen Zonder Grenzen staat op de lijst van het CDA in Rotterdam. Lubbers: 'Rotterdam klopt de laatste jaren. Het college heeft een belangrijke stap gezet naar een betere stad. Ik ben trots op Rotterdam en wil dat graag blijven.' Hij prees ook CDA-wethouder Leonard Geluk. 'In Den Haag hebben ze dure woorden over integratie, maar hier is de praktijk. Voor alle nationaliteiten zijn er nu kansen, als je de handen maar uit de mouwen steekt.'

Maar 'in Rotterdam moet ook iets te leven zijn'. De jeugd is daarom belangrijk. 'Rotterdam heeft veel kinderen en die maken er een bruisende stad van'. Geen problemen dus, want ook 'de jongeren van de straat krijgen dankzij Geluk een nieuwe kans.' Het advies van Ruud Lubbers aan alle aanwezigen: 'Stem CDA, stem Leonard Geluk.' (HM)

Bijdragen: Egbert Kalse en Huib Modderkolk