Darwin

Van het artikel Darwin aan het kruis (3 maart, pagina 27) ontbrak een deel van de laatste zin. Die moest luiden: Jammer, want juist daarin schuilt een belang - als mogelijk paradigma voor een soortgelijke studie van andere culturele verschijnselen - dat zich niet tot de actuele religieuze controverse met haar eindeloze herhaling van achttiende- en negentiende-eeuwse argumenten hoeft te beperken.