Brandgans

In NRC Handelsblad stond een interessant verhaal over het migratiepatroon van de brandgans (W&O 25 febr.). Of het hier inderdaad om de brandgans gaat is niet duidelijk, omdat tot twee maal toe de wetenschappelijke naam Branta bernicla wordt gegeven. Branta bernicla heet in het Engels brent goose, en bij ons rotgans. De brandgans, in het krantenartikel ook afgebeeld, heet Branta leucopsis en in het Engels barnacle goose. Ik vrees dat het om een slordige vertaling van de naam Abrent goose gaat. Evenwel, de opmerking dat de soort hier tegenwoordig ook broedt heeft betrekking op de echte brandgans; van de rotgans lijkt het me hoogst onwaarschijnlijk. Verder wil ik wijzen op een andere slechte vertaling. De Baltische Zee heet in het Nederlands Oostzee.

Naschrift

De in het stuk gebruikte Latijnse naam voor de brandgans is inderdaad onjuist. Het onderzoek gaat wel over de brandgans. Excuses voor de fout.

    • Prof.Dr. C. den Hartog