Zieligheidshype rond meisje Pasic overdreven

Ik was verbaasd te zien dat ook NRC Handelsblad zich op sleeptouw laat nemen door de zieligheidshype rond het meisje Pasic, en dat nog wel over zes kolom op de voorpagina. Twee aspecten van kop en artikel zijn bedenkelijk.

Taïda Pasic is 19 jaar en intelligent - haar consequent als zielig schoolmeisje afschilderen is dus wat overdreven. Ondanks haar intelligentie heeft zij welbewust getracht onder de regels uit te komen, in de kennelijke overtuiging dat de Nederlandse wetgeving en beslissingen van de overheid voor haar niet gelden. U geeft haar wel erg ruim baan om deze onvolwassen houding te etaleren.

Mijn tweede opmerking betreft de kop, `Het gaat niet om mij, maar om haar`. Taïda is er kennelijk volstrekt van overtuigd dat niet de minister van de staat der Nederlanden, uitvoerder van wetten en regels van die staat, maar mevrouw Verdonk persoonlijk verantwoordelijk is voor haar afwijzing. Die tendens tot verpersoonlijking is de laatste jaren steeds sterker aan het worden, en wordt door dit soort koppen in de hand gewerkt. Zelfs in de Kamer is deze wijze van benaderen van bewindslieden vaak voelbaar.

Het is een gevaarlijke ontwikkeling: de aanslag op Kosto jaren geleden, de moord op Fortuyn, en ook de talloze bedreigingen aan het adres van burgemeesters zijn er een uitvloeisel van.

Het aanjagen van dit soort emotionele vuurtjes lijkt me erg riskant voor onze samenleving - zeker voor de betrokken gedragsdragers, in casu minister Verdonk.

    • Drs. D.A. den Bakke Zeist