Vervuiling van lucht blijkt mee te vallen

Er zijn 'sterke aanwijzingen' dat de lucht in Nederland op dit moment met 10 tot 15 procent minder fijn stof is vervuild dan altijd is aangenomen. Als de concentraties de komende jaren even laag blijven, is in 2010 het aantal knelpunten waar de Europese normen worden overschreden, gehalveerd.

Dat schrijft het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) in een gisteren verschenen rapport Nieuwe inzichten in de omvang van de fijnstofproblematiek. Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) lichtte vorige week de Tweede Kamer al globaal in over de resultaten. De onderzoekers hebben geen directe verklaring voor de nieuwe cijfers. De meest waarschijnlijke oorzaken zijn een gewijzigde methode van meten en ook een 'nog onbegrepen verandering in de chemie van de atmosfeer in de gebieden met intensieve veehouderij'.

De nieuwe berekeningen zijn goed nieuws voor gemeenten en projectontwikkelaars. Zij werden de laatste jaren veelvuldig gehinderd in bouwplannen als gevolg van overschrijding van de normen voor fijn stof. De daling met 10 tot 15 procent vervuiling leidt tot een relatief zeer sterke daling van het aantal knelpunten, omdat op veel van deze knelpunten de Europese norm nét werd overschreden.

De daling van de gemeten concentraties fijn stof doet zich vooral voor in het landelijk gebied. De vervuiling met fijn stof in grote steden en gebieden met veel verkeer is ongeveer hetzelfde gebleven. De resterende knelpunten liggen vooral in de vier grote steden, in zuidelijk Nederland en langs een aantal drukke snelwegen. 'De hoogste concentraties zijn in 2010 vooral in de regio's Rijnmond, Amsterdam, Utrecht en op enkele locaties in Noord-Brabant te verwachten', aldus het rapport. Na 2010 zal de vervuiling met fijn stof zich beperken tot Amsterdam en Rotterdam, verwacht het MNP.

Volgens het MNP overlijden jaarlijks in Nederland 'enige duizenden mensen' door kortdurende blootstelling aan fijn stof. Door langdurige blootstelling overlijden per jaar 'tienduizend tot enige tienduizenden mensen' ongeveer tien jaar eerder dan zonder deze vervuiling.

De herziene metingen hebben alleen betrekking op fijn stof en niet op stikstofdioxiden. De vervuiling met deze stoffen blijft onverminderd hoog. Langs snelwegen is het aantal knelpunten drie keer zo hoog als voor fijn stof.