Vervangende schaamte over opstelling minister

Evenals minister Verdonk ben ik van liberale huize, lid van de VVD, maar ik heb vervangende schaamte over de opstelling van mijn minister in deze kwestie! Taïda bezit vele positieve kenmerken en karaktertrekken zoals initiatief, doorzettingsvermogen en intelligentie om er een paar te noemen. Zij steekt mijns inziens met kop en schouders boven het maaiveld uit waar menig autochtone jongere van die leeftijd beneden blijft. Wij moesten eigenlijk in Nederland met open armen dit soort allochtonen welkom heten en dan hopen dat zij na hun opleiding hier blijven en hun talenten in dienst van dit land willen stellen.

Ik hoop en vertrouw erop dat de minister haar rechtlijnig denken even vergeet en terugkeert op haar genomen voornemen om Taïda het land uit te werken. En als dat niet lukt, dan hoop ik dat de Kamer er een stokje voor zal steken.

    • H. Tjebbe Hilversum