Van der Laan tegen herbouw donjon

Nijmegen, 3 maart.Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) is tegen herbouw van de donjon in Nijmegen. Volgende week dinsdag wordt er een referendum gehouden over herbouw van de uitkijktoren. In het Valkhofpark staat nu een drukbezochte tijdelijke replica. Volgens de Rijksdienst voor monumentenzorg en de Rijksdienst oudheidkundig bodemonderzoek zal herbouw het cultuurhistorische karakter van het park ernstig aantasten. Een 47 meter hoge toren overschaduwt de Sint-Nicolaaskapel en de Barbarossaruïne. De mogelijke aanwezigheid van archeologische resten vormt op voorhand geen belemmering. Tien jaar geleden strandde een initiatief om de toren te herbouwen na een negatief advies van het rijk. Volgens de gemeente Nijmegen hoeft het advies van Van der Laan herbouw niet in de weg te staan.