Status Frans Hals Museum in gevaar

Het Frans Hals Museum dreigt volgens directeur Karel Schampers zijn status als geregistreerd museum te verliezen als het geen depot mag bouwen. Om dat mogelijk te maken moet het museum naar eigen zeggen het schilderij De Academie van Michael Sweerts verkopen. Maar dat druist in tegen de 'Leidraad' van de Museumvereniging.

De gemeente Haarlem heeft 2 miljoen euro toegezegd voor het nieuwe depot, maar volgens Schampers is daar 6 tot 7 miljoen voor nodig. 'Mocht de verkoop meer opbrengen dan nodig is voor het depot, dan stoppen we dat in een restauratiefonds.' De Nederlandse Museumvereniging was niet voor commentaar bereikbaar.

Het Frans Hals heeft pas in september 2004 de status van geregistreerd museum gekregen, volgens Schampers juist dankzij deze toezegging van de gemeente. Maar de gemeenteraad heeft de beslissing of het schilderij al dan niet verkocht kan worden uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart.

Vorige maand werd bekend dat de potentiële koper van de Sweerts, het Rijksmuseum, afzag van de aankoop. De directie vond de vraagprijs van 6,5 miljoen euro 'te hoog' en de financiering 'te ingewikkeld', aldus een woordvoerder van het Rijksmuseum. In januari tekenden beide musea nog een intentie-overeenkomst waarin de transactie werd aangekondigd. Nu komt het doek wellicht alsnog op de vrije markt. Staatssecretaris Van der Laan heeft zich vorig jaar daar nadrukkelijk tegen verzet.

De verkoop van een ander schilderij van het Frans Hals, Phaeton en de Zonnewagen van de Amerikaanse schilder Benjamin West, stuitte eerder al op bezwaren omdat zich erfgenamen meldden van de schenkster, de weduwe Guépin-Van der Noort. Zij gaf het schilderij in oorlogstijd aan het Frans Hals, maar doordat een schenkingsacte ontbreekt is het onduidelijk is of die schenking tijdelijk of permanent was.