Homo's moeten terug naar Iran

Uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers worden weer teruggestuurd naar Iran. Dat meldt minister Verdonk (Vreemdelingen, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze had na de executie in juli van twee jonge Iraanse homo's op aandrang van de Kamer de uitzetting tijdelijk opgeschort. Volgens Verdonk staat weliswaar de doodstraf op homoseksuele geslachtsgemeenschap in Iran, maar zouden de jongens niet zijn opgehangen omdat ze homoseksueel waren. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan beroving, kidnapping en verkrachting van een minderjarige.

Verdonk baseert zich op een nieuw ambtsbericht over Iran van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Daarin staat dat internationale en nationale bronnen elkaar tegenspreken over wat nu precies de reden is van de executies. Volgens BZ 'duidt het merendeel van de bevindingen er niet op dat de veroordelingen louter en alleen vanwege homoseksualiteit hebben plaatsgevonden'. Verder stelt BZ dat 'de beschuldiging van sodomie op zichzelf nooit de primaire aanklacht is geweest voor een doodvonnis in Iran'. Vorig jaar stond één Iraanse uitgeprocedeerde homoseksueel op de nominatie om te worden teruggestuurd naar Iran. Hij was al overgebracht naar het uitzetcentrum op Schiphol. Volgens COC, de belangenogansiatie van homoseksuelen in Nederland, geeft de minister met haar beslissing om homo's toch uit te zetten naar Iran 'het voordeel van de twijfel aan een volstrekt misdadig regime'.

Verdonk meent dat ook christen-asielzoekers terug kunnen naar Iran. Op initiatief van de ChristenUnie verzocht de Kamer haar vorige maand dat niet te doen zo lang onduidelijk blijft of zij hun geloof wel actief kunnen belijden. Volgens BZ wordt de 'wijze van maatschappelijk functioneren' van bekeerde christenen in Iran bepaald door de mate waarin ze met hun 'bekering in de openbaarheid treden'. BZ claimt dat er in Iran in de laatste jaren in geen enkel geval op deze gronden strafvervolging of executie heeft plaatsgevonden.