EU-verdrag met Rusland over energie

De Europese Unie moet een gemeenschappelijk verdrag sluiten met Rusland over de levering van olie en gas. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie dat volgende week wordt gepresenteerd.

Het gaat om een voorlopige versie van het rapport, waarvan passages zijn uitgelekt via persbureau Reuters. De Europese Commissie moet er volgende week nog over vergaderen. Als zij inderdaad voorstelt een Europees energieverdrag met Rusland te sluiten, is dat politiek gewaagd. Een aantal lidstaten heeft nu bilaterale overeenkomsten met Rusland.

De roep om een gemeenschappelijk energiebeleid is sterker sinds het Russische bedrijf Gazprom enkele maanden geleden tijdelijk de gasleveranties aan Oekraïne stopte. Daardoor kwamen ook enkele EU-landen in problemen, omdat ze hun Russische gas importeren via Oekraïne.

Verschillende eerdere pogingen om te komen tot een gemeenschappelijk Europees energiebeleid hebben gefaald. Een aantal landen ziet energie als een nationale zaak, zoals de afgelopen weken bleek door de politieke opwinding over overnameplannen van energiebedrijven in Europa.

Het uitgelekte rapport bevat ook een passage die kan worden opgevat als kritiek op de pleidooien van Franse en Spaanse politici voor 'nationale kampioenen' op de energiemarkt. Er staat in dat 'een aanpak die uitsluitend gebaseerd is op het energiebeleid van 25 individuele landen niet toereikend is om de gemeenschappelijke doelstellingen van de EU te bereiken: een veilige, aanhoudende stroom van energie tegen een concurrerende prijs.'

Het ontwerprapport stelt verder dat er een internationaal verdrag moet komen om efficiënt gebruik van energie te bevorderen. Ook zouden er meer gasleidingen moeten worden aangelegd van het gebied rond de Kaspische Zee en van Noord-Afrika naar Europa. Europa is voor meer dan de helft van zijn energiebehoeften afhankelijk van import uit andere landen.