Beste moslim, ga nu de politiek in

Ik droomde ervan: moslims die eindelijk zouden beseffen dat politiek een wezenlijk onderdeel van hun leven vormt en dat het stemmen ook voor hen van groot belang is. Maar tot voor kort stonden bekrompen imams niet toe dat hun afhankelijke onderdanen in de Europese lidstaten deel zouden nemen aan de democratie.

Als leek in de islamitische leer ben ik jaren geleden mijn eigen strijd begonnen. Ik heb vele discussies gevoerd met geloofsgenoten over democratie en stemrecht. Sommigen gingen overstag, anderen hielden zich stevig vast aan verouderde fatwa's en vonden zelfs dat het beter was uit het land van de ongelovigen te vertrekken. Op zich niets mis mee, mensen mogen zelf hun leven inrichten en wonen waar ze zich het prettigst voelen. Maar ik merk dat er maar weinigen weggaan en dat de situatie van de Nederlandse moslims er niet beter op is geworden.

Niet voor niets roep ik in gebedshuizen en andere ruimten dat het deelnemen aan de politiek voor iedere moslim tot een van de belangrijkste pijlers moet behoren. Een minderheidspositie bekleden is niet prettig en helemaal niet als je religie ook nog onder vuur ligt. Dus beste moslim, wat houd je tegen om op Gods weg te strijden? Dit keer geen spierballen- of jihad-taal, maar het echte werk. Kom op voor jezelf en de gemeenschap en gebruik je stem! Zet een sterke lobby op en onderhandel met politieke partijen over programma en kandidatenlijsten.

Jarenlange discussies en aanvallen op moslims hebben, zo lijkt het, vruchten afgeworpen. De islamitische gemeenschap is helemaal in de ban van de verkiezingen, steeds meer moskeeën praten er openlijk over en er zijn zelfs imams die in hun preken oproepen om te gaan stemmen op 7 maart. Sterker nog, een aantal stelt dit bijna verplicht!

Steeds meer moslimbroeders willen van mij een stemadvies. Daar word ik blij van en ik word nog gelukkiger als ik merk dat ook vele imams zich hierin mengen. Vorige week nog nam de vereniging voor Nederlandse imams het initiatief om met Kamerleden te debatteren. De imams lieten hun ongenoegen blijken en het CDA kreeg er op hoffelijke wijze van langs. Het CDA heeft onlangs een beleidsstuk gelanceerd waarin weer eens met uitzetting van imams gedreigd werd. 'Wij zijn Nederlanders', benadrukte men verontwaardigd. Zo moet het: meedoen en je rechten opeisen!

Nu moeten moslims na een jarenlange warming-up nog de gang naar de stembus maken. Dat alleen kost al heel wat energie.

Dat de moslims de democratie nu lijken te omarmen, is minstens hoopgevend te noemen en een unieke ontwikkeling. Maar laat ik eerst de verkiezingen afwachten. Gaan de linkse partijen, die het meest van de stem van moslims zullen profiteren, de belofte waarmaken en komen er ook meer praktiserende moslims die een rolmodel zullen zijn voor honderdduizenden moslims? Komen er herkenbare politici van allochtone komaf in de gemeenteraden en straks ook in de Tweede Kamer of krijgen we de zoveelste troetelallochtoon die vanuit de partijen zelf wordt gelanceerd?

Het zou moedig zijn als politieke partijen minder op safe spelen en eens echt kijken welke moslims respect genieten binnen hun gemeenschap. Imams en moskeegangers, kijk kritisch mee en oordeel streng in 2007!

Ali Eddaoudi is schrijver.

    • Ali Eddaoudi