Autoloze dag tegen geweld in Bagdad

Bagdad, 3 maart. Om een uitbarsting van geweld tussen shi`ieten en sunnieten na het uitgaan van de moskeeën te voorkomen hebben de Iraakse autoriteiten vandaag extra troepen en politie ingezet in Bagdad. In de Iraakse hoofdstad is tevens een autorijverbod afgekondigd. Premier Ibrahim Jaafari riep de predikers op in hun preken geen opruiende taal te gebruiken. Vannacht werden zeker 25 shi`ieten gedod bij een aanval door tientallen sunnitische rebellen op het stadje Nahrawan, vlakbij Bagdad. Gisteren werden in Irak tussen 30 en 40 mensen gedood bij aanslagen en liquidaties. Een aanslag mislukte op de sunnitische leider Adnan al-Dulaimi. Een van zijn lijfwachten werd gedood. Volgens de voorzichtige schattingen van de overheid zijn 500 mensen bij sektarisch geweld om het leven gekomen sinds vermoede sunnitische rebellen negen dagen geleden de koepel van de Gouden Moskee in Samarra opbliezen.