www.nrc.nl

Vragen over film. Hans Beerekamp beantwoordt vragen van lezers over film en tv op www.nrc.nl/vragenoverfilm. Vandaag onder meer een vraag van Mies Mulder-ter Gast. 'Weet u misschien in welke film van The Marx Brothers de scène voorkomt, waarin direct vanuit een klerenkast een koffer wordt gepakt, waarna de kleren meteen weer achterin de kast worden teruggehangen, zodat het pakken eeuwig door gaat? Het is een scène waarom mijn zoon van toen drie jaar zich dertig jaar geleden bijna dood heeft gelachen, en die ik niet kan terugvinden.'

The Marx Brothers

Kleren, koffers en kasten spelen een rol in veel films van The Marx Brothers, schrijft Beerekamp. 'Ik heb het voorgelegd aan een paar overtuigde 'Marxisten', die de meeste films van binnen en buiten kennen, maar daar ging geen lampje branden. De twee meest verwante scènes lijken me die in A Night at the Opera (Sam Wood, 1935) waarin een kajuit wordt volgestouwd met allerlei mensen en voorwerpen in een voortdurend va-et-vient, en die in A Night in Casablanca (Archie Mayo, 1946), waarin de broers nazi-spion Sig Rumann proberen te verhinderen zijn koffers te pakken.' De foto toont een scène uit de laatste film.

Wereldatlas. Abonnees van NRC Handelsblad en lezers met een webabonnement op alle digitale diensten van nrc.nl kunnen gebruikmaken van de online encyclopedie en de wereldatlas van de Winkler Prins. Zo geeft de atlas antwoord op de vraag waar de Afghaanse provincie Uruzgan (of Oruzgan) nu eigenlijk ligt. Vanaf deze maand zijn daar Nederlandse kwartiermakers actief om onder meer geschikte bases te bouwen.

De encyclopedie is beschikbaar op www.nrc.nl/winklerprins. De atlas staat op www.nrc.nl/atlas. Meer informatie over het webabonnement staat op www.nrc.nl/abonnement.