Van Ardenne is een slordig denker

Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking denkt in alle onnozelheid dat alle religies gelijk zijn en daarom stelt zij zich in de cartoonkwestie tegen de secularisten teweer, betoogt Leon de Winter.

Toen ik afgelopen dinsdag in deze krant het opiniestuk van minister Agnes van Ardenne begon te lezen, was ik net aan het bijkomen van het nieuwe boek van Betsy Udink over Pakistan.

Udinks boek kan niet met droge ogen gelezen worden.

Na elke pagina moet je naar adem happen, want de wereld die zij beschrijft is een onmenselijke. Het geweld en de wreedheid die Udink aantrof, zijn de consequenties van achterlijke tribale en islamitische waardensystemen.

In haar opiniestuk in het in Londen uitgegeven dagblad Asharq Al-Awsat beschrijft Van Ardenne een totaal andere wereld. Nadat zij, vrij naar Roosevelts State of the Union uit 1941, vier elementaire vrijheden heeft opgesomd - de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees - concludeert zij: 'Thans zijn deze vrijheden, in meer of mindere mate, over de gehele wereld verbreid (...).'

Nee, ik haal hier niets uit de context, zij durft dit te beweren zonder van schaamte op de knieën te zakken.

De centrale stelling van het bizarre stuk van Van Ardenne is dat 'fundamentalistische secularisten' de cartoonrel misbruiken door het over meningsvrijheid te hebben, terwijl zij eigenlijk gedreven worden door 'onverschilligheid of zelfs vijandigheid jegens andere culturen en religies'. Volgens de minister is religie in onze tijd juist een bindende factor. Dit schrijft zij terwijl overal in de wereld radicale moslims, zich beroepend op hun profeet, anders gelovigen over de kling jagen.

Volgens mij lieten die cartoons onbarmhartig de gewelddadige kant van de politieke islam zien, en waren de moord- en brandpartijen die erop volgden niets anders dan de kille bevestiging daarvan.

Net als de minister accepteer ik dat er mensen zijn die hartstochtelijk geloven dat een analfabete man rond het jaar 600 in zijn slaap werd toegesproken door een engel die hem de tekst van een boek doorgaf dat door een metafysische oppermacht ver voor de Big Bang was geconcipieerd.

Ik zwijg gepast wanneer mensen in deze mythologie troost en zingeving vinden. Wanneer echter gelovigen in hun geloof argumenten vinden om andere mensen te doden, wens ik de constituerende ideeën van dat geloof aan een kritisch onderzoek te onderwerpen aangezien ik mijn vijanden wil leren kennen om mij tegen hun geweld te verdedigen.

In de Arabisch-islamitische wereld is het niet mogelijk om in vrijheid, met ratio en in het licht van de geschiedenis de koran en de islam te bestuderen. In het universum van de traditionele moslim is het heiligschennis wanneer zijn heilige teksten tegen het licht van de westerse Verlichting gehouden worden. Het is een van de belangrijkste oorzaken van de educatieve, culturele en economische stagnatie onder moslims.

In haar stuk schrijft Van Ardenne dat zij onlangs op bezoek is geweest in Jemen, een land waarmee Nederland 'sinds de jaren zeventig een geslaagde bilaterale ontwikkelingsrelatie onderhoudt. Die relatie berust op wederzijds respect.' Het staat er echt: wederzijds respect.

Onderstaand citaat is uit een preek op de Jemenitische televisie van een paar jaar geleden, in dat land waar geen persvrijheid bestaat en waarmee onze christelijke minister zo'n fijne ontwikkelingsrelatie heeft: 'O, Allah, vernietig de joden en hun aanhangers en de christenen en hun aanhangers en volgelingen. O, Allah, vernietig de grond onder hun voeten, jaag hun harten vrees aan, en laat het bloed in hun aderen stollen.'

Van Ardenne ziet problemen waar die niet bestaan - hoeveel moslims zijn door die verderfelijke westerse secularisten opgeblazen of onthoofd? - en waar religieuze waanzin tot massaslachtingen leidt, doet zij aan zelfbedrog en wenst zij alleen respect waar te nemen.

Zij denkt in alle onnozelheid dat alle religies gelijk zijn, en daarom stelt zij zich tegen de secularisten teweer. Zij weet niet dat zij daarmee de verkeerde vijanden kiest. Weet de minister dat de islam, net als Dan Brown, stelt dat Jezus Christus nooit aan het kruis is gestorven?

De islam beschouwt Jezus als de islamitische profeet Isa en christenen als de volgelingen van een lachwekkende dwaalleer. Wederzijds respect? Ja, voor de vorm, zolang zij haar portemonnee bij de hand houdt.

Van Ardenne denkt niet alleen slordig, zij léést ook slordig. Die speech van Roosevelt uit 1941 was een dramatische oproep om te bewapenen: 'Als een natie mogen we er trots op zijn dat we zachtaardig zijn, maar zachthoofdigheid kunnen we ons niet veroorloven. We moeten altijd afstand houden van hen die met trommel en trompet de ideologie van appeasement preken.'

In het stuk van Van Ardenne horen we die trommel en trompet - het treurige deuntje van de appeaser.

Leon de Winter is schrijver.

www.nrc.nl/opinie:Artikel minister Van Ardenne 'De spotprentencrisis: een vertekend beeld. Westen heeft niet het alleenrecht op het begrip vrijheid'
    • Leon de Winter