Subsidiëring staat Israël

Nederland heeft destijds veel belastinggeld gestoken in de haven en het vliegveld van Gaza. Israël heeft met de vernieling van deze infrastructuur Nederlands belastinggeld vernietigd. Vergoeding van deze geleden schade vond nooit plaats. Israël int gelden die rechtens aan het Palestijnse gezag toekomen. Nu weigert dat land (wederom) deze financiële middelen af te dragen, hetgeen neerkomt op verduistering. Vervolgens compenseert de EU de Palestijnen. In financiële en budgettaire termen komt dit neer op subsidiëring van de staat Israël.

Het is hoog tijd dat de Europese Rekenkamer zich met spoed over dit oneigenlijk gebruik van publieke middelen buigt.