Secularisatie geen vijand van cultuur en religie

Hulde voor het artikel van minister Van Ardenne (Opiniepagina, 28 februari) voor de openheid waarmee zij haar gedachten formuleert. Waar zij echter, naar mijn mening, religie en cultuur verdedigt, zou zij zich kunnen bezinnen waarom secularisatie is ontstaan. Deze hoeft geen vijand van cultuur en religie (vaak vervlochten) te zijn, maar een losmaking, die zou kunnen leiden tot een herijking van onze wortels die universeel zijn en beter zullen aansluiten op de globalisering,die onafwendbaar op ons afkomt, maar als een teken van solidariteit gezien kan worden.

    • C. Vreeling Maastricht