Premier van Kosovo treedt onder druk af

De premier van Kosovo, Bajram Kosumi, is gisteren afgetreden. Zijn partij heeft een vroegere commandant van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK, generaal Agim Çeku, voorgedragen als zijn opvolger. Servië heeft negatief op die voordracht gereageerd.

Kosumi diende gisteren zijn ontslag in onder druk van zijn partij, de Alliantie voor de Toekomst van Kosovo (AAK). De AAK geeft Kosumi de schuld van het kritische VN-rapport van de Noorse diplomaat Kaj Ede. Die concludeerde onlangs dat Kosovo maar weinig voortgang maakt in de richting van democratisering, decentralisering, en de ontwikkeling van de rechtsstaat. Met Kosumi is de hele regering van Kosovo afgetreden. In Pristina wordt verwacht dat een aantal ministers wordt vervangen.

Ook de voorzitter van het parlement van Kosovo, Naxhat Daçi, vertrekt - althans, zijn partij, de Democratische Liga van Kosovo (LDK), heeft hem ontslagen. De LDK is de grootste van de twee regerende partijen. Daçi - onlangs nog een van de kandidaten voor de opvolging van de overleden president van Kosovo, Ibrahim Rugova - weigert evenwel op te stappen. Hij zegt dat het LDK-bestuur niet gemachtigd is hem te ontslaan.

Agim Çeku is begin jaren negentig in Kroatische dienst opgeklommen tot generaal; hij werd negen keer door de toenmalige Kroatische president Tudjman onderscheiden wegens dapperheid in de strijd tegen de Kroatische Serviërs en het Joegoslavische Volksleger. Eind jaren negentig speelde hij een belangrijke rol in het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK, dat vocht tegen het Servische gezag. Na de Kosovo-oorlog van 1999 en de ontbinding van het UÇK werd hij bevelhebber van de opvolger van het UÇK, het Kosovo Beschermingskorps (TMK), een civiele organisatie die bij rampen moet optreden. Çeku is in Kosovo zeer populair. Ook bij de internationale gemeenschap ligt de politieke zwaargewicht goed.

De Serviërs daarentegen willen niets van Çeku weten: in Belgrado is een arrestatiebevel tegen hem van kracht. Hij zou zowel in Kroatië (begin jaren negentig) als in Kosovo (in 1999 en 2000) oorlogsmisdaden hebben begaan. Een lid van het Servische onderhandelingsteam op het overleg over de staatkundige toekomst van Kosovo zei gisteren dat Çeku en de Kosovo-Serviërs 'communicatieproblemen' zullen krijgen. Volgens hem betekent het aantreden van Çeku als premier dat Kosovo in het statusoverleg niet langer bereid is tot compromissen.