Pasic dreigt met zaak tegen Verdonk

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) moet stoppen met het openbaar maken van persoonlijke gegevens uit het dossier van de Kosovaarse vluchtelinge Taïda Pasic. Doet ze dat niet, dan spant advocaat Annelies Hoftijzer van het meisje een kort geding aan tegen de minister om dat alsnog te verhinderen. De advocaat zou dat vanmiddag in een brief aan Verdonk meedelen. 'Ik stel daarin dat ik haar 24 uur de tijd geef om mijn brief te beantwoorden', aldus Hoftijzer vanmorgen. Verdonk beschuldigde het meisje onder meer van fraude.

Taïda gaat bovendien in beroep tegen de beslissing van Verdonk dat ze binnen 28 dagen Nederland moet verlaten. Ook vraagt ze een voorlopige voorziening aan bij de rechter om dat beroep in Nederland te mogen afwachten.

Volgens haar advocaat heeft het 18-jarige meisje, van wie de ouders nu in Bosnië verblijven, geen toegang tot onderwijs omdat ze zich daar niet kan registreren. Dat is de reden dat Taïda Pasic in Winterswijk op het vwo zit. Verdonk weigert om haar een verblijfsvergunning te verstrekken zodat ze een vwo-diploma in Nederland kan halen.

In de Tweede Kamer zinnen na GroenLinks nu ook Kamerleden van D66 en LPF op mogelijkheden om haar toch haar school te laten afmaken. D66-fractieleider Van der Laan zei gisteren in het tv-programma Barend en Van Dorp dat er contacten zijn met een leerkracht uit Enschede die onderzoekt of ze 'op afstand kan studeren en naar Nederland kan terugkomen om hier examen te doen'. Ook LPF'er Van As vindt het 'in de rede liggen dat zij hier haar school kan afmaken.' Het Kamerlid Vos (GroenLinks) wil van Verdonk weten waarom ze een voorlopige verblijfsvergunning voor Taïda tot twee keer toe heeft afgewezen.