Opstel

Aan het schoolreisje van de vijfde klas van mijn lagere school was een opstelwedstrijd verbonden. Míjn verhaal begon zo:

'Toen ik vanochtend wakker werd wist ik het meteen: schoolreisje! Vrolijk sprong ik mijn bed uit en stormde de trap af.

Beneden stond de radio aan en het Socialistisch Strijdlied schalde door de kamer. Ik was in een feeststemming, die nog eens werd vergroot toen ik overal in het dorp vrolijke rood gekleurde aanplakbiljetten voor de ramen zag.'

Ik won de wedstrijd en mijn opstel zal vast het beste geweest zijn. Maar zou het nou echt alleen dáárom in het schoolkrantje zijn geplaatst?

Mijn school stond wel in het rode Amsterdamse Betondorp.

    • Ina Smits