Minister wil boerderijen isoleren bij vogelgriep

Landbouworganisaties en zuivelbedrijven zijn bang dat minister Veerman (Landbouw, CDA) overdreven zal reageren als een eerste geval van vogelgriep in Nederland wordt aangetroffen. De minister wil dan landelijke alle vervoer van en naar boerderijen gedurende 72 uur stilleggen.

Dit blijkt uit het concept-beleidsdraaiboek Aviaire Influenza dat de minister aan de betrokken organisaties heeft gestuurd.

In Duitsland heeft de regering bewoners van gebieden waar vogelgriep heerst opgedragen hun katten binnen te houden en honden aan te lijnen. Dit naar aanleiding van de vondst van een dode besmette kat op het eiland Rügen.

De Nederlandse landbouworganisaties hebben zes weken om te reageren op de plannen van Veerman. Volgens een woordvoerder van het ministerie betreft het een Europese maatregel die voor de gelegenheid binnenslands is uitgebreid tot alle boerderijen. Volgens het concept kan de 'bevriezing' ook al worden ingevoerd 'bij een ernstige verdenking van een uitbraak'.

'Dit is heftig', reageert een woordvoerder van zuivelbedrijf Campina. 'Koeien blijven melk geven, dus als de melkwagens niet komen, zal de boer zijn melk moeten laten wegstromen. Wij zullen niet meer kunnen produceren. Dat kan ook betekenen dat de melkschappen in de supermarkten leeg komen te staan.'

De Nederlandse zuivelorganisatie NZO zegt 'begrip' te hebben voor de plannen, maar vraagt de minister om maatregelen 'binnen proportie' te nemen. 'Als er vogelgriep wordt geconstateerd op Rottummeroog, zou het toch raar zijn als een Limburgs melkveebedrijf wordt afgesloten', zegt een woordvoerder. 'Vooral omdat koeien niet vatbaar zijn voor het virus. Wij hebben alle hygiënische maatregelen al getroffen en ook geïnventariseerd bij welke melkveehouderijen vogels, beroepsmatig en als hobby, aanwezig zijn. Tot de papegaai aan toe.'

Boerenorganisatie LTO Nederland dringt er bij de minister op aan dat melkveehouderijen waar geen pluimvee wordt gehouden, van de maatregel worden uitgesloten. 'Wij weten al wie voor de schade kan opdraaien. Dat is weer de boer', zegt een woordvoerder.

LTO Nederland heeft zijn leden wel opgeroepen op een sluiting van 72 uur te anticiperen. Omdat ook het vervoer van veevoer komt stil te liggen, moeten boeren volgens de woordvoerder extra voorraden inslaan.

Het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren is tevreden dat het ministerie rigoureus ingrijpt als het gevreesde H5N1-virus Nederland bereikt. 'Maar we zien de knelpunten, dus we zullen als het kan vragen om niet 72 uur te wachten met het opheffen van de beperkingen', zegt een woordvoerder. 'Slachtvee zal toch afgevoerd moeten worden en ook voer moet geleverd kunnen worden op plekken waar er niets aan de hand is.'