Meer kans rijbewijs

RIJSWIJK, 2 maart. De slaagkans voor het rijexamen is afgelopen jaar toegenomen. Het aantal examens daalde 5 procent tot 354.500, het percentage geslaagden nam 1 procentpunt toe tot 47,9, aldus het CBR.