Gift aan Al Aqsa mag niet en wel

Het gerechtshof in Amsterdam heeft belastingaftrek geweigerd voor een gift aan de Palestijns/Nederlandse stichting Al Aqsa. Maar een gift aan de moskee van de stichting keurde de rechter wel goed.

Een Nederlandse moslim had een gift van 800 euro in zijn belastingaangifte opgegeven als een aftrekbare schenking aan een goed doel. De rechter is er echter van overtuigd dat Al Aqsa een mantelorganisatie van de Palestijnse Hamas is. De stichting is in Duitsland verboden.

Een 61-jarige moslim schonk uit zijn WAO-uitkering ruim 1.000 euro aan Al Aqsa en aan zijn moskee. De wet kent een fiscale aftrekpost voor giften aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Elke belastingbetaler moet duidelijk kunnen maken dat het doel dat hij steunt echt een liefdadigheidsinstelling is. De 61-jarige man deed dat aan de hand van de statuten van de in Amsterdam ingeschreven stichting Al Aqsa. Het doel van de stichting is grimmig, zo leidde belastingrechter mr. Van de Ouderaa af uit de plaatsing op de anti-terrorismelijst van de Europese Unie. Hij weigerde de belastingaftrek die de fiscus tot onvrijwillig medefinancier van mondiaal terrorisme zou kunnen maken.

Anders ligt het bij de gift aan de moskee. De belastinginspecteur weigerde die aftrek. Volgens hem is de moskee geen kerkelijke instelling, omdat er ook veel andere activiteiten plaatsvinden zoals koranlessen en onderwijs in de Arabische taal. Van der Ouderaa vindt dat een foute stelling. In parochiehuizen worden ook lessen in een heilig boek gegeven. Daar stelt de belastingdienst de status van kerkelijke instelling niet ter discussie. De rechter accepteert niet dat de belastingdienst discrimineert tussen christelijke en islamitische geloofsbeleving en honoreert daarom de giftenaftrek aan de moskee.

    • Aertjan Grotenhuis