Geloofsgenoten in dezelfde tempel

NL Coach is een nieuwe organisatie voor sportcoaches die uitwisseling van kennis wil bevorderen. Met Guus Hiddink als lichtend voorbeeld.

Tegelijk met een nieuw specialistisch magazine werd Bert Bouwer gisteren in Doorwerth gepresenteerd als de eerste directeur van de belangenvereniging NL Coach. De 54-jarige voormalige handbalbondscoach gaat vanaf 1 juni samen met een bestuur, waarin voorzitter Joop Alberda, Cor van der Geest, Toon Gerbrands, Roelant Oltmans en Henk Kraaijenhof zitting hebben, leiding geven aan de organisatie waarin kennis van het vak coachen wordt gebundeld en uitgedragen.

Bij de presentatie van NL Coach werd ook bekendgemaakt dat Wouter Huibregtsen toetreedt tot de Raad van Toezicht. Dat betekent een terugkeer in de sport van de voormalige voorzitter van NOC*NSF, die na de Olympische Spelen van 1998 aftrad na beledigende uitspraken jegens kroonprins Willem-Alexander naar aanleiding van diens kandidatuur voor het IOC-lidmaatschap.

NL Coach werd officieel al per 1 januari opgericht. De organisatie vervangt voor een deel de Nederlandse Federatie voor Werkers in de Sport (NFWS) die vorig jaar door subsidie-afbouw moest worden opgeheven. Op initiatief van voormalig directeur van NOC*NSF, Alberda, de judocoach Van der Geest, de ex-volleybalcoach Gerbrands en de hockeycoach Oltmans werd vervolgens NL Coach in het leven geroepen. Vervolgens werd een financiële ondersteuning afgedwongen bij staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS. Het platform is nu voor drie jaar verzekerd van een overheidsbijdrage van 600.000 euro.

Gisteren sloot de vakorganisatie Coaches Betaald Voetbal zich bij NL Coach aan. Daarmee komt een einde aan de gescheiden visies en werkzaamheden. 'Wij zijn geloofsgenoten in dezelfde tempel', zei Alberda. 'Dit is een historisch moment. Nog nooit zijn we zo dicht bij elkaar gekomen. Ik ben jaloers op voetbal geweest. Daar kunnen wij van de andere sport van profiteren. En andersom.'

Tijdens de feestelijke gelegenheid werd het eerste exemplaar van het magazine NL Coach, dat zes keer per jaar zal verschijnen en ook buiten de doelgroep zal worden verspreid, door Alberda overhandigd aan Guus Hiddink, coach van PSV en Australië, en voormalig bondscoach van Oranje. Hij werd tevens geëerd als sportcoach van het jaar. De verkiezing dient volgens Alberda voortaan elk jaar te geschieden. 'Een schande dat het nog steeds niet is gebeurd. Hiddink is een man vol nieuwsgierigheid en onzekerheid.'

Hiddink bracht in herinnering dat hij in 1995 bij zijn benoeming als bondscoach een man uit de hockeywereld, ex-bondscoach Hans Jorritsma, aanstelde als technisch coördinator. 'Dat vond de voetbalwereld heel vreemd. Maar ik heb nooit onderscheid willen zien. We hebben elkaar nodig, we kunnen van elkaar leren.'

Directeur coaches betaald voetbal Jan Reker: 'Wij nodigen voortdurend coaches uit andere sporten uit. Nu kan het ook andersom. Een coach is een coach.'

Bouwer werd als directeur gekozen uit 85 sollicitanten. Hij blijft in deeltijd aan als bondscoach van Japan. Van hem wordt verwacht dat hij een 'permanente kernuitwisseling' tot stand brengt. Alberda benadrukte dat een coach een rolmodel dient te worden. 'NL Coach is niet alleen verantwoordelijk voor de top. Ook voor het fundament. De beste coach is misschien wel de coach van de F-jeugd. We willen een betere positie voor alle coaches, vooral die aan de onderkant. En vader die een jeugdteam begeleidt is net zo belangrijk als een topcoach.'

Alleen gediplomeerde coaches kunnen lid worden van NL Coach. Intussen hebben zich al 2.500 coaches aangesloten, nog los van de 385 betaaldvoetbalcoaches. De doelgroep is groter, onderstreept bestuurslid Gerbrands. 'Coachen is mensen beter maken. Dat kun je doen bij het opvoeden van de kinderen, op je werk. We zullen met thema's komen. Als het thema teambuilding is, kan dat ook heel geschikt zijn voor werknemers van allerlei bedrijven.' Vandaar ook een vraaggesprek in het nummer 1 van het magazine met president-directeur van de KLM Leo van Wijk. Over zijn loopbaan als voetballer en honkballer en over zijn werk als manager en coach.

    • Guus van Holland