EU voor opzet nieuwe VN-raad

De Europese Unie heeft gisteren haar steun uitgesproken voor een voorstel voor een nieuw op te richten VN-Mensenrechtenraad. De Verenigde Staten wezen het voorstel maandag nog af. Door de Europese steun staan de VS vrijwel alleen in hun bezwaren tegen het voorstel.

De EU verklaarde dat 'de ontwerpresolutie aan de minimumeisen voldoet voor de oprichting van een Mensenrechtenraad.' Enkele uren eerder was Groot-Brittannië nog tegen het voorstel zonder Amerikaanse steun. De Britse VN-ambassadeur zei 'dat het aannemen van de resolutie zonder steun van de VS niet goed is voor de mensenrechten en voor de raad.'

Met de Britse steun staan de VS vrijwel alleen in hun bezwaren. Zowel voorzitter van de Algemende Vergadering van de VN, Jan Eliasson, en VN-chef Kofi Annan als de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Louise Arbour, steunt het voorstel. Ook een ruime meerderheid in de Algemene Vergadering is voor.

Eliasson was dankbaar voor de steun van de EU en zei dat de meeste VN-leden hem gewaarschuwd hadden het voorstel te veranderen. 'Ik heb de woorden 'Doos van Pandora' nog nooit zo vaak horen vallen.'

De nieuwe raad moet in de plaats komen van de Mensenrechtencommissie, die de laatste jaren sterk is bekritiseerd. Sommige van de ergste mensenrechtenschenders gebruikten hun lidmaatschap van de commissie om elkaar te beschermen tegen veroordeling.

De VS vinden dat het voorstel niet genoeg bepalingen bevat om de ergste mensenrechtenschenders uit de raad te houden. Daarom willen ze de onderhandelingen over het voorstel heropenen.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, John Bolton, erkende gisteren dat er weinig steun is in de VN voor nieuwe onderhandelingen. 'Ik denk dat we nu moeten kiezen tussen een stemming overhet voorstel en uitstel van de hele operatie met een aantal maanden. Maar als het tot een stemming komt, zijn de VS tegen.'

Hoe Eliasson toch overeenstemming kan bereiken, zonder de tekst van het voorstel te veranderen, werd niet duidelijk uit de verklaring van de EU.