Correcties & Aanvullingen

Erfgoed VOC

In het artikel Financiën onverantwoord met erfgoed VOC (27 februari, pagina 9) staat dat de Dienst Domeinen het ministerie van Financiën heeft misleid. De dienst, onderdeel van Financiën, heeft niet het eigen ministerie maar dat van OCW misleid.

Hagemeyer

Het bericht Hagemeyer nog steeds op verlies (28 februari, pagina 15) vermeldt dat Hagemeyer over de tweede helft van 2006 een nettoresultaat verwacht van 35 miljoen euro. Het bedrijf heeft voor 2006 een positieve winstverwachting afgegeven die niet nader is gespecificeerd.