CDA R`dam: kamp voor lastige jeugd

ROTTERDAM, 2 maart. Het CDA in Rotterdam wil jongeren in die stad zonder werk en zonder opleiding onderbrengen in een speciale campus. Deze Campus Nieuwe Kans Rotterdam moet hen in twee jaar tijd discipline bijbrengen, een opleiding geven op mbo2-niveau en na afloop een betaalde baan garanderen. Het CDA presenteerde de plannen vandaag. Lijsttrekker Geluk heeft de plannen ontwikkeld met onder anderen oud-premier Lubbers en voorzitter De Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ongeveer duizend jongeren kunnen het traject volgen. De campus is bedoeld voor een harde kern van voortijdig schoolverlaters en jeugdwerklozen. Hij acht de kans groot dat ze in de criminaliteit belanden.