Bot: besluit wellicht later over Boekarest

De Europese raad van ministers besluit mogelijk pas eind dit jaar over toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie. Nu staat dat besluit op de agenda voor juni. Dat heeft minister Bot (Buitenlandse Zaken) gezegd tijdens een werkbezoek deze week aan Sofia en Boekarest.

'Dit is het type beslissing dat op het laatste moment wordt genomen', aldus de minister gisteren tegenover journalisten. Uitstel van de beslissing, waarbij Bulgarije en/of Roemenië niet op 1 januari 2007, maar pas een jaar later tot de EU zouden toetreden, heeft bovendien tot gevolg dat beide landen alert blijven op de vervulling van de voorwaarden tot hun toetreding, aldus Bot.

Tijdens zijn bezoek heeft hij zowel de Bulgaren als de Roemenen erop gewezen, dat er nog heel veel te doen valt, met name op het gebied van de corruptiebestrijding en de bevordering van de rechtsstaat. De minister betoonde zich overigens geen voorstander van een jaar uitstel.

Het uitstel van de toetreding van Roemenië en Bulgarije wordt mogelijk gemaakt door een bepaling in het toetredingsverdrag voor beide landen, dat onder het Nederlands voorzitterschap tot stand was gekomen. Die bepaling staat bekend als de supersafeguard en is bedoeld om tegemoet te komen aan de grote aarzelingen die in sommige landen bestaan tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije - gezien het instabiel karakter van sommige staten.

Volgende maand zal de Europese commissie een rapport uitbrengen over de mate waarin beide landen voldoen aan de criteria voor toetreding. Aanvankelijk was aangenomen dat de Eurotop in juni aan de hand van dat rapport tot al of niet een jaar uitstel zou beslissen.

    • Raymond van den Boogaard