Bilderdijk was geen fundamentalist

In zijn column van 16 februari noemt J.L. Heldring anachronistisch onze eigen Bilderdijk een fundamentalist. Daarbij maakt hij geen onderscheid tussen de theorie en de praktijk. `Onze eigen` Bilderdijk werd in 1795 het land uitgezet. De nieuwe bewindhebbers in Nederland kenden geen pardon met hun tegenstanders.

Toen Willem Bilderdijk als advocaat weigerde de nieuwe regering te erkennen werd hij gedwongen het land te verlaten. Bilderdijk vond de godsdienst inderdaad fundamenteel, maar is daarmee nog geen fundamentalist, want dat is iemand die een religie aanhangt, zijn inzichten aan anderen opdringt en zonder pardon in praktijk brengt.

Bilderdijk brengt juist met het oog op de praktijk die verdraagzaamheid wel ter sprake.

Het bewind dat Bilderdijk uitzette niet: de ideologie is theoretisch gebaseerd op verdraagzaamheid, maar laat die in de praktijk niet gelden.

    • Dr. L. Engelfrie Bennekom