Agis raakt eenvijfde van klanten kwijt

Agis, een van de vijf grootste zorgverzekeraars, raakt in het nieuwe zorgstelsel eenvijfde van zijn klanten kwijt. De vier andere grote verzekeraars winnen juist klanten.

De verwachting is dat ruim een kwart van alle Nederlanders inmiddels van verzekeringsmaatschappij is veranderd. Daarvan hebben de meesten zich aangesloten bij een - goedkopere - collectieve verzekering. Volgens voorzitter E. van der Veen van de raad van bestuur van Agis, hebben de verzekerden die bij Agis zijn vertrokken massaal gekozen voor collectieve verzekeringen 'tegen een te lage prijs'.

Agis verloor 430.000 klanten en heeft er nu nog 1,2 miljoen. Van de vier overige grote verzekeraars zegt Achmea (van Zilveren Kruis) uit te gaan van een groei van 10 procent, wat betekent dat ze op 3,2 miljoen verzekerden uitkomen. CZ komt met 100.000 extra verzekerden uit op 2,1 miljoen klanten. Ook VGZ zegt met circa 100.000 verzekerden te zijn gegroeid. De andere grote verzekeringsmaatschappijen Menzis heeft er eveneens verzekerden bij gekregen, maar kan nog geen aantallen noemen.

Verzekerden konden tot 1 maart hun ziektekostenverzekering opzeggen. Veel zorgverzekeraars hebben die opzegdatum uitgesteld tot komend weekend, wegens de enorme drukte. De maatschappijen hebben daardoor zelf ook meer tijd om de ledenaanwas te verwerken. De verwachting is dat ruim een kwart van alle Nederlanders is overgestapt.

Bestuursvoorzitter Van der Veen van Agis meent dat in de collectieve verzekeringsmarkt premies zijn gehanteerd die ver onder de kostprijs liggen. 'Met premies onder de kostprijs is markt gekocht.' Agis benadrukt het jaar financieel gezien positief te hebben afgesloten. Door het nieuwe zorgstelsel verliest Agis honderden arbeidsplaatsen, zegt Van der Veen.

Verzekeringsmaatschappijen hebben allerlei vormen van collectieve contracten ingezet om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Ze sloten bijvoorbeeld contracten af met gemeenten, patiëntenverenigingen en vakbonden. Ook mochten de partners zich bij de collectieve contracten aansluiten, wat voorheen niet altijd mocht.