Afspraak jeugdbanen in CAO

Werkgevers uit de groothandel voor aardappelen, groente en fruit gaan 300 banen scheppen waarin jongeren werk en opleiding kunnen combineren. Dat hebben de bedrijven toegezegd in CAO-onderhandelingen met FNV Bondgenoten.

Dit is het eerste concrete resultaat van het streven van FNV Bondgenoten om afspraken te maken over 10.000 leerwerkplekken voor jongeren in CAO's in 2006. Vakbondsbestuurder Nicole Boonstra: 'We zijn blij met de toezegging van de werkgevers. Ze aarzelden geen moment en zijn daadwerkelijk bereid de jeugdwerkloosheid in hun sector te bestrijden.'

FNV Bondgenoten, de grootste vakbond in de marktsector, zegt in het arbeidsvoorwaardenoverleg op te komen voor jongeren die nog helemaal niet werken - en veelal geen vakbondslid zijn - vanwege de ernst van het probleem, aldus voorzitter Henk van der Kolk.

De jeugdwerkloosheid is met 12 procent (100.000 mensen) bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde werkloosheid. Onder allochtone jongeren is het percentage nog hoger. Van der Kolk vindt vooral leerwerkplekken, waarbij leerlingen vier dagen werken en één dag naar school gaan, geschikt om jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

In andere sectoren zijn dit jaar nog niet zulke concrete afspraken gemaakt, zegt een woordvoerder van de vakbond. Met Shell is wel deze week afgesproken meer jongeren te scholen. Vorig jaar zijn wel in enkele collectieve arbeidsovereenkomsten afspraken gemaakt over leerwerkplekken, zoals 200 bij de NS, 200 in de metaal-sector, en 60 in de bloementeelt.