Web zorgt voor groei radicalisme

De invloed van internet op islamitische radicalisering is inmiddels groter dan die van moskeeën en verenigingen. Buitenlandse affaires, zoals de cartoonkwestie, hebben daardoor meer impact.

Dat zei minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) vanochtend op een symposium over terreurbestrijding op lokaal niveau. Hij verwees naar een dreigend filmpje dat onlangs op internet opdook naar aanleiding van de Deense cartoons waarin werd verwezen naar de moord op Theo van Gogh.

Het tegengaan van radicalisering is volgens Remkes vooral een lokale verantwoordelijkheid. 'Een aanslag binnen uw gemeente of regio valt niet uit te sluiten', aldus Remkes ten overstaan van een aantal burgemeesters. 'De urgentie is hoog en mag niet worden onderschat.'

Remkes overhandigde op het symposium een Handreiking terrorismebestrijding op lokaal niveau aan burgemeester Pop van Haarlem, die tevens voorzitter is van de commissie-veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De handreiking is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB).

De handreiking, bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met terreurbestrijding, omvat een checklist om individuele radicaliseringsprocessen in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Daarbij gaat het onder meer om veranderingen in uitingen of gedrag die er op kunnen duiden dat iemand radicaliseert.

De handreiking geeft ook informatie over de handelwijze na een aanslag of andere calamiteit. Zo is bij een terreuraanslag de kans aanwezig dat er nieuwe aanslagen volgen. Ook de opsporing moet dan anders, aldus Remkes. Zo kan het gebeuren dat na een aanslag hulpverlening en opsporing elkaar doorkruisen omdat de daders zich onder de slachtoffers kunnen bevinden.

Remkes waarschuwde voor het gevaar van stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen bij de lokale aanpak van radicalisering. Maar bestuurders moeten volgens de minister wel 'moeilijke gesprekken met andersdenkenden durven aangaan'.