Tom Poes en de inflatiemikkers

Het blijft vreemd om te zien hoe de financiële markten, die toch leven op onzekerheid, op zoek blijven naar de ultieme geruststelling. Of het nu om guidance gaat van bedrijven over hun winstontwikkeling, of de steeds grotere gedetailleerdheid waarmee balansen en winst- en verliesrekeningen worden gepresenteerd; de deelnemers aan de markten lijken in hun hart niets liever te willen dan dat de zaken voor de komende jaren vast staan. Dat geldt ook voor het Europese rentebeleid, waarover de Europese Centrale Bank (ECB) morgen vergadert.

De markten zijn door uitlatingen van de ECB-bankiers al zodanig voorbereid dat de verrassing er volledig af is. Normaal wordt gesproken van een 'consensus' onder analisten over wat de ECB gaat doen. Dat woord kan nu worden vervangen door 'unanimiteit': van de 54 door het persbureau Reuters gepeilde analisten bij commerciële banken, gaan er 54 van uit dat de rente morgen wordt opgehoogd van 2,25 procent tot 2,5 procent.

Daarmee heeft de discussie zich al lang verlegd tot de volgende stap van Frankfurt. En dat wordt een stuk ingewikkelder. Enerzijds is er de inflatie in de eurozone, die met 2,4 procent hoger is dan de centrale bank wenst, maar in de loop van dit jaar kan dalen. Aan de andere kant bleek maandag dat de geldgroei in het eurogebied 7,6 procent bedraagt, opgejaagd door een sterke stijging van de kredietverlening aan de private sector met 9,7 procent.

Hoe dat te duiden? Verzin een list. Volgens de zakenbank Goldman Sachs vindt er een scheiding der geesten plaats in het achttienkoppige bestuur van de ECB. Er is volgens Goldman Sachs een groep van zes tot zeven 'opportunistische normaliseerders' die de rente gestaag wil laten stijgen naar een peil van rond de 3,5 procent - dat als neutraal wordt beschouwd. De Nederlandse centrale bankier Nout Wellink zou tot dit kamp behoren. Daar tegenover staat een groep 'inflatie-mikkers' die liever wacht hoe de daadwerkelijke inflatie zich ontwikkelt. Zowel ECB-president Trichet, als vice-president Papademos en topman van de Franse centrale bank Noyer horen bij die laatste groep.

Het veronderstelde schisma blijkt ook uit de analistenprognoses, die ver uiteen lopen. ABN Amro bijvoorbeeld verwacht dat de renteverhoging van morgen de laatste is van 2006. De Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch mikt juist op een verdere stijging met een vol procentpunt tot 3,5 procent aan het einde van het jaar. Dat is een enorm verschil. Fijn dat in Frankfurt het Kremlin in de ogen van de analisten nog bestaat, want dan blijft er wat te raden over.

    • Maarten Schinkel