Ontwikkelaar wil landgoed kopen

Een meerderheid van het college van burgemeester en wethouders van Velsen wil landgoed Beeckestijn verkopen aan de BV Nederlands Monumenten Bezit. Dit is gisteren door de gemeente Velsen bekendgemaakt. De BV, eigendom van Luigi Prins, directeur van projectontwikkelaar Cobraspen, heeft het hoogste bod gedaan, 4,6 miljoen. Cobraspen is ook eigenaar van landgoed Elswout in Overveen. Het hoofdgebouw van Beeckestijn wordt in de nieuwe opzet kantoor.

In 2003 besloot de gemeenteraad om het landgoed annex museum af te stoten om op jaarbasis 300.000 euro te kunnen bezuinigen. Sindsdien hebben diverse partijen zich beijverd om het voor het publiek te behouden, onder meer vanwege de cultuurhistorische waarde. Eind oktober 2005 schreven hoogleraren en deskundigen uit de culturele sector, onder wie Fons Asselbergs en Ronald de Leeuw, een brief aan staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur, D66) om de bijzondere cultuurhistorische waarden van Beeckestijn onder de aandacht te brengen. Van der Laan wacht het advies van de Rijksdienst voor Monumentenzorg af.

In het raadsvoorstel van 2 maart over de verkoop wordt als tweede kandidaat de familie Van Dedem genoemd. Stichting Hendrick de Keyzer, die samen met P. van den Bos een bod uitbracht van 750.000 euro en die de voorkeur genoot van de Stichting Vrienden van Beeckestijn, wordt daarmee gepasseerd. De voorzitter van de stichting, John Veltman, is teleurgesteld omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarde die de gemeente zelf heeft gesteld. 'In het plan van Cobraspen wordt met geen woord gerept over het behoud van cultuurhistorische waarden.'

Morgen mag de gemeenteraad nog een advies uitbrengen, maar in dit geval is de gunning voorbehouden aan het college en is het advies van de raad niet bindend.