Mooi eerbetoon aan Ruisdael

Voor het eerst in 24 jaar is er een grote tentoonstelling over de Nederlandse landschapschilder Jacob van Ruisdael te zien. Wel moet de liefhebber ervoor naar Londen.

Een fundamenteel nieuwe kijk op de befaamde zeventiende-eeuwse landschapschilder Jacob van Ruisdael geeft de overzichtstentoonstelling in Londen niet. Dat is geen bezwaar. De uitzonderlijke kwaliteit van Ruisdaels werk en het feit dat het door de jaren heen in zoveel verschillende musea en privécollecties terecht is gekomen, billijken op zichzelf al een nieuwe tentoonstelling. De organisatoren bieden de bezoeker een zeldzame kans veel van Ruisdaels beste werken bij elkaar te zien. Naast 58 schilderijen hangen er tientallen tekeningen en etsen.

In veel opzichten blijft Ruisdael een raadselachtige figuur. Zo hebben we geen idee hoe deze meester van het landschap er zelf uitzag. De Amerikaanse Ruisdael-expert Seymour Slive stelt in de catologus met enige spijt vast dat er voor zover bekend geen enkel portret of zelfportret van Ruisdael bewaard is gebleven, net zo min als een brief of een notitie van zijn hand. Het weinige dat we weten stamt uit de tweede hand.

Vermoedelijk werd hij in 1628 of 1629 in Haarlem geboren als zoon van een arme lijstenmaker die daarnaast ook wat schilderde. Het ligt voor de hand dat hij het vak vooral leerde van zijn vader en zijn oom, Salomon van Ruisdael. Die laatste had in Haarlem al een zekere reputatie als landschapschilder opgebouwd, al was dat een tak van de schilderkunst die destijds niet zo hoog werd aangeslagen als de historische schilderkunst of portretkunst. Er viel ook minder geld mee te verdienen. Jacob van Ruisdael werd evenmin rijk, al blijkt uit enkele fiscale en notariële gegevens dat hij een stuk beter af was dan zijn vader.

Op de tentoonstelling is te zien dat hij al ruim voor zijn twintigste over een meesterlijke techniek beschikte. Meteen op het eerste doek uit 1646 springt in het oog hoe prachtig hij in een hoek een deels bastloze knotwilg heeft geschilderd naast een vervallen hutje van verweerde planken met mos en algen. Zijn vroege schilderijen zijn van een weldadige intimiteit.

In zijn meer heroïsche werk uit de jaren vijftig en zestig, dat door velen als het hoogtepunt van zijn oeuvre wordt beschouwd, gaat die intimiteit wat verloren. We zien dan zijn landschappen aan dramatiek winnen. Monumentale kastelen en ruïnes duiken op, grillige bomen, woeste watervallen en indrukwekkende wolkenhemels, die dikwijls meer dan tweederde deel van zijn schilderijen in beslag nemen. Hoewel Ruisdael zelf nooit in de Alpen of in Scandinavië is geweest, schilderde hij toch vaak doeken met taferelen uit die contreien. Naar wordt aangenomen baseerde hij die op het werk van meer bereisde collega's.

Ruisdael schrok er niet voor terug om af en toe de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. Zo deed hij het voorkomen alsof het kasteel van Bentheim, gelegen op een zacht glooiende heuvel, bovenop een spectaculaire steile helling ligt. De kalme Portugees-joodse begraafplaats van Ouderkerk aan de Amstel plaatste Ruisdael in een wild boslandschap met dode bomen, een waterval, een grote ruïne en een onheilspellende donkere lucht met een regenboog. Het doek is een van de meest allegorische schilderijen van Ruisdael. Het past in de 17de-eeuwse traditie om de kijker te herinneren aan de vergankelijkheid van het leven en de nietigheid van de mens. Ook de schilder kan zich daar niet aan onttrekken. Op een grafsteen in de hoek heeft Ruisdael zijn eigen naam geschilderd.

Zijn latere werk wordt minder monumentaal. Hij legde zich meer dan voorheen toe op sneeuwlandschappen en stadsgezichten. Dit is ook de tijd dat hij veel van zijn vermaard geworden 'Haarlempjes' maakte, gezichten op zijn geboortestad met duinen en bleekveldjes op de voorgrond. Zijn specialiteit, de majesteitelijke wolkenhemel waarin licht en donker in een meeslepend gevecht met elkaar zijn gewikkeld, ontbreekt nooit.

Ruisdael, die aanvankelijk enigszins in vergetelheid was geraakt, werd pas ruim een eeuw na zijn dood weer ontdekt. Veel prominente buitenlandse schilders, onder wie Sir Joshua Reynolds, stichter van de Londense Royal Academy, toonden zich onder de indruk van zijn werk. Maar de grootste bewonderaar was zonder twijfel een andere Brit, John Constable. Niet alleen bezat Constable enige Ruisdaels, tot op hoge leeftijd bleef hij voor zijn plezier ook werken van zijn Nederlandse voorbeeld kopiëren. Een mooier eerbewijs had Ruisdael zich nauwelijks kunnen wensen.

Jacob van Ruisdael, Master of Landscape, Royal Academy, Londen, t/m 4 juni. Info: www.royalacademy.org.uk

    • Floris van Straaten