Kans op deelname Kalou aan WK voetbal minimaal

De advocaat van Salomon Kalou twijfelt aan het doel van de hoorzitting die, in het kader van de versnelde naturalisatie van de speler, voor komende week op het programma staat. De hoorzitting bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wordt gehouden op initiatief van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken die gisteren negatief besliste over het snelle Nederlanderschap van Kalou.

'Ik zie de zin van die hoorzitting nu niet. Wij zullen de bijeenkomst niet boycotten, maar ik zal wel eerst vragen wat ze willen weten en met welke argumenten wij nog moeten komen', zegt advocaat Jelle Kroes.

Door de beslissing van Verdonk is het bijna zeker geworden dat Kalou tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland niet voor Oranje zal uitkomen. Voor Verdonk zijn er nog twee belemmeringen om Kalou versneld een Nederlands paspoort te geven, aldus de bewindsvrouw gisteren. Kalou moet eerst slagen voor zijn naturalisatietoets waarvoor hij eind vorig jaar is gezakt.

Een andere eis van Verdonk is dat Kalou aannemelijk moet maken dat hij een band heeft met Nederland en dat hij zich hier permanent wil vestigen. Dat zou hij kunnen doen door een langer lopend arbeidscontract te laten zien. Verdonk ziet het als een reële angst dat Kalou zijn Nederlanderschap slechts gebruikt om op die manier gemakkelijker (als Europeaan) een contract in bijvoorbeeld Engeland af te kunnen sluiten.

Volgens advocaat Kroes is het volslagen onduidelijk geworden met welke argumenten Kalou nog moet aankomen om versneld (niet in vijf jaar maar in drie jaar) Nederlander te worden. 'Verdonk heeft twee keer eerder van de rechter ongelijk gekregen. De rechter heeft gezegd: u legt de lat te hoog. Er bestaat een topsportersregeling, waardoor er aan mensen als Kalou minder strenge eisen kunnen worden gesteld. En wat doet de minister nu? Die legt de lat nog hoger, door met die naturalisatietoets en het bewijs van een permanent verblijf in Nederland te komen', aldus Kroes. 'Verdonk handelt buiten de wet om en ik weet eerlijk gezegd niet hoe we daar op moeten reageren.'

Een praktisch probleem in het kader van Kalous mogelijke deelname aan het WK is dat de geplande nieuwe toets te laat komt. De toets valt buiten de termijn van zes weken die de minister voor een nieuwe beslissing heeft gekregen, nadat ze de rechtszaak bij de Raad van State had verloren. 'De minister moet voor 29 maart met een nieuwe beslissing komen, terwijl Kalou pas op 9 mei zijn naturalisatietoets kan doen. Dan is wel duidelijk dat ze weer negatief zal beslissen', aldus Kroes.

De bewindsvrouw beschouwt de naturalisatietoets als een heel belangrijke inburgeringsvereiste, waar ze ook in het geval van Kalou niet van wil afwijken, zo maakte ze gisteren duidelijk. Een topsporter fungeert als rolmodel en die moet dan ook Nederlands spreken, aldus Verdonk. 'Het Nederlanderschap is de hoofdprijs. Daar moet je wel wat voor doen', zei ze.

Ook aan de tweede eis van de minister, bewijzen dat Kalou van Nederland zijn permanente verblijfplaats wil maken, is volgens Kroes nauwelijks te voldoen. 'Wil de minister een contract tot 2007 zien, zoals hij nu bij Feyenoord heeft? Of tot 2008? Ook deze eis druist in tegen de bedoeling van de topsportersregeling. Topsporters zijn altijd internationaal ingesteld. Natuurlijk is het doel van naturalisatie een permanent verblijf, maar vooral na zijn carrière.'

Kalou, die sinds 2003 in Nederland woonachtig is, diende zijn verzoek tot versnelde naturalisatie zestien maanden geleden in. Een van zijn 'supporters' tijdens dit traject is bondscoach Marco van Basten die de Feyenoorder een selectieplaats in Oranje toezegde, indien hij tijdig het Nederlands paspoort zou bemachtigen. Van Basten reageerde gisteren ontstemd op de in zijn ogen halsstarrige houding van Verdonk. 'Het is zeer teleurstellend dat er nog geen duidelijkheid is, vooral voor Salomon. Ik weet hoe graag hij Nederlander wil worden en hoe hij ernaar uitkijkt Nederland te vertegenwoordigen tijdens het WK.'