GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart kunnen bestuurders brodeloos maken. Dat mag niet te lang duren, vindt Pieter Litjens. Amsterdam moet zijn imago oppoetsen, bijvoorbeeld met een 'Haus Amsterdam' in Berlijn , meent Jan Boeles. De Rotterdamse aanpak leidt tot felle meningsverschillen, zoals tussen Jan Willem Duyvendak en Justus Uitermark, die vrij positief zijn en een uiterst kritische Hans Visser.