De stemming

Te veel steun

Niet altijd valt het goed als je reclame maakt voor een partij. De Haagse ondernemer Ron van Booma plaatste voor zijn recreatiepark Schatzenburg in het Friese Menaldum een groot bord met daarop de oproep op CDA of Gemeentebelangen te stemmen. Die partijen steunen de verkoop van de sporthal, kantine en voetbalvelden van Schatzenburg aan de gemeente, waar hij 4 ton voor vraagt.

De raad verwierp het voorstel een maand geleden echter met acht stemmen voor en zeven tegen. Daarom hoopt Van Booma op een sterk CDA en Gemeentebelangen, zodat de deal rondkomt.

Maar op een verkiezingsoproep van een ondernemer zit CDA-fractievoorzitter Tjibbe Rodenhuis niet te wachten. 'Dit past niet. Er is jarenlang stennis geweest over Schatzenburg en Van Booma heeft niet altijd even fair gehandeld. Zo'n bord vervuilt de verkiezingsstrijd een beetje. Het is een actie voor Van Booma zelf.'

Rodenhuis vroeg Van Booma het bord te verwijderen, maar die peinst daar niet over. Hij begrijpt niet waarom die moeite heeft met het verkiezingsbord. 'Ze zijn denk ik bang dat anderen denken dat ik hun geld toeschuif. Maar ik probeer alleen maar op deze manier de lijst te duwen', aldus de ondernemer, die jarenlang in de clinch lag met de gemeente over het recreatiepark. 'Ik ben zelf Hagenaar en VVD'er, maar kan niet stemmen in Friesland.'

Zijn oproep viel evenmin goed bij Lute Pen, wethouder van Gemeentebelangen. 'De verkoop wordt nu in de politieke sfeer getrokken, terwijl we dit zakelijk wilden afhandelen. Maar ja, een ondernemer is vrij om dit te doen.' (KdM)

© Stadspartij

Op de burelen van de Twentsche Courant Tubantia in Enschede kregen ze een déjà vu toen ze de Stadskrant onder ogen kregen. De verkiezingskrant van de plaatselijke Stadspartij, verspreid door heel Enschede, stond vol met artikelen, columns en foto's die eerder in het regionale dagblad stonden. Niet alleen een grove schending van de auteursrechten maar ook een aantasting van de journalistieke onafhankelijkheid, oordeelt adjunct-hoofdredacteur Ger Dijkstra van de Twentsche Courant Tubantia.

'Artikelen compleet met namen van redacteuren zijn gescand, daarmee de suggestie wekkend dat wij meewerken aan dit clubblaadje. Zoiets doet de plaatselijke vogelvereniging nog niet eens. Tekenend voor het niveau van de gemeentepolitiek in Nederland.' De regionale krant heeft zich via de eigen internetsite gedistantieerd van de Stadskrant en beraadt zich op juridische stappen.

Fractievoorzitter F. Lammerink van de Stadspartij is zich van geen kwaad bewust. 'Er staan ook leuke stukjes uit andere kranten in. Als die Jan Klaassen-krant een cartoon over mij afdrukt, dan mag ik die toch zeker ook zelf gebruiken. Ik heb ze gewoon met eigen middelen bestreden.' Saillant detail: de Stadskrant is gedrukt op dezelfde persen als de Twentsche Courant Tubantia. (MS)

Rap niet gesnapt

Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas heeft niet gelachen om de rap van minister Donner (Justitie, CDA). In zijn weekboek op internet, www.fransweisglas.nl, zegt Weisglas dat 'niemand de politiek nog serieus kan nemen als zelfs de minister van Justitie dit soort dingen doet'. Donner nam vorige week een rap op, als reactie op een rap van burgemeester Leers van Maastricht. Die wilde opkomen voor het legaliseren van softdrugs. Donner, die daar tegen is, reageerde met een eigen rap. Een beetje strenge reactie van de Kamervoorzitter, vindt Donner zelf. 'Leers heeft zijn standpunt duidelijk gemaakt in een rap. Daar was maar één manier op om te antwoorden.' Sommige mensen, 'vooral als ze boven de rivieren wonen', snappen dat niet, zei Donner vanmorgen. (GV)

Bijdragen: Karin de Mik, Petra de Koning, Martin Steenbeeke en Guus Valk. Tips? mail stemming@nrc.nl. Dossier Gemeenteraadsverkiezingen op www.nrc.nl.