Verkoop nieuwbouw fors hoger

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is vorig jaar met zo'n 22 procent gestegen tot circa 50.000. Daarmee was 2005 het beste verkoopjaar sinds 1999 (60.000 woningen). Dit staat in de Thermometer koopwoningen die de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) elk halfjaar uitbrengt. Zuid-Holland lag zoals gebruikelijk aan kop met 13.000 verkochte nieuwbouwhuizen.

De belangrijkste reden voor de aantrekkende verkoop is de lage hypotheekrente, volgens de NVB. Die lag vorig jaar gemiddeld op 4 procent, het laagste niveau in de afgelopen vijftig jaar. De rentedaling compenseerde de koopkrachtdaling van circa 2 procent.

In de tweede helft van 2005 werd gemiddeld 275.000 euro voor een nieuwe koopwoning betaald tegen 265.000 euro in dezelfde periode van 2004. De prijs van bestaande huizen steeg vorig jaar met gemiddeld 5 procent. Het aantal verkochte huizen in die sector steeg met 10 procent.

Bijna overal in Nederland deden nieuwe eengezinswoningen het beduidend beter dan nieuwe appartementen. De markt daarvan is op veel plekken ronduit ongezond, stelt de NVB.

Ook voor 2006 is het vooruitzicht positief. Voor de middelange termijn echter neemt de onzekerheid snel toe, aldus de NVB, omdat de huidige lage rente de enige drijfveer achter de sterke verkoop van huizen is. Als bovendien een volgend kabinet de renteaftrek volledig en per direct afschaft, dan zullen de huizenprijzen dramatisch dalen. De huizenprijzen zullen in dat geval vijf jaar na de afschaffing circa 100.000 euro lager uitkomen, zo heeft de NVB berekend. Dit komt neer op een daling van ruim 35 procent. Hoewel de NVB een rigoureuze afschaffing van de renteaftrek niet erg waarschijnlijk acht, hebben ook minder drastische scenario's nog steeds aanzienlijke gevolgen.

    • Friederike de Raat