Van Ardenne: cartoonkwestie is misbruikt

'Fundamentalistische secularisten' in het Westen grijpen de cartoonkwestie aan om vanachter 'een façade van tolerantie [...] vijandigheid jegens andere culturen, en religies' ten toon te spreiden.

Dat schrijft minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) in het in Londen uitgegeven Arabische dagblad Asharq Al-Awsat, onder de titel 'The cartoon crisis, a distorted picture'.

Tweede-Kamerlid Van Baalen (VVD) acht Van Ardennes standpunten in strijd met de eerdere uitlatingen van premier Balkenende (CDA) en minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) inzake de cartoonkwestie: 'Zij dient deze woorden terug te nemen.'

In de zaterdagse editie van het Arabische dagblad noemt Van Ardenne het optreden van de 'fundamentalistische secularisten' 'niet alleen betreurenswaardig, maar ook intrinsiek gevaarlijk'. De kwestie rond de cartoons moet, volgens de minister, niet worden gezien als een strijd om de vrijheid van meningsuiting, maar als een 'botsing tussen de seculiere en de niet-seculiere wereld'.

'De seculiere neiging om religie te veronachtzamen of zelfs denigrerend te behandelen leidt tot vervreemding in plaats van verzoening', aldus de minister. Van Ardenne zegt in dit artikel niet wie zij met 'fundamentalistische secularisten' (dat wil zeggen fervente tegenstanders van geloof) bedoelt.

Vorige week noemde minister Bot in een brief aan de Kamer over de spotprentenkwestie de vrijheid van meningsuiting 'een fundamenteel recht waaraan niet mag worden getornd'. In haar artikel schrijft Van Ardenne dat 'het uitoefenen van iemands vrijheid niet een doel op zich' is.

Van Ardenne vertolkt sinds september vorig jaar inzichten die zijn gericht op de herwaardering van religie als maatschappelijk fenomeen. In een toespraak, The outstretched hand, had zij kritiek op het Kamerlid Hirsi Ali (VVD).

Minister Bot had zich destijds - volgens bronnen op zijn ministerie - dermate geërgerd aan Van Ardennes uitlatingen, dat hij een deel van zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN gebruikte voor een antwoord, in de vorm van een pleidooi voor het handhaven van de scheiding van kerk en staat.

De Europese Unie heeft de spijtbetuiging aan de moslimwereld over de Deense cartoons afgezwakt. In een verklaring die de EU-ministers van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens hun reguliere beraad in Brussel aannamen staat, dat de EU het 'betreurt' dat de als eerste in een Deense krant verschenen spotprenten over de profeet Mohammed in islamitische kring als 'beledigend zijn opgevat'. Dit is een nuanceverschil ten opzichte van de eerdere verklaring van EU-buitenlandcoördinator Javier Solana, waarin rechtstreeks werd gesproken over beledigende spotprenten.

Europese Unie: pagina 5

Van Ardenne: pagina 7

    • Raymond van den Boogaard