Post-integer antedateren

'Wees eerlijk, altijd. Wij zijn in onze sector toonaangevend doordat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor onze wereld.'

Bestuursvoorzitter Peter Bakker van post- en pakjesbedrijf TNT houdt van oneliners en stevige uitspraken. Maar het bedrijf heeft heel wat meer moeite als schimmige praktijken binnen het concern uitgelegd moeten worden.

Wat begon als een probleempje met de belastingdienst blijkt nu een volwassen schandaal. De accountant van TNT kreeg niet alle relevante informatie. Er zijn documenten vervalst en geantedateerd. De mogelijke schade wordt inmiddels geschat op 150 tot 550 miljoen euro. Een taxatie die alleen al door zijn bandbreedte baanbrekend is.

Bovendien kan het bedrag nog veel hoger uitvallen, waarschuwt TNT, bijvoorbeeld als belastingdiensten veel hogere boetes opleggen dan waar nu rekening mee wordt gehouden. In dat geval kunnen de financiële positie, de resultaten en de kasstromen van TNT negatief beïnvloed worden, vermeldt de risicoparagraaf van het Amerikaanse jaarverslag dat gisteren is gepubliceerd.

Wie nu precies wat heeft gedaan is onduidelijk. Wel duidelijk is dat TNT geen aangifte heeft gedaan bij justitie van de strafbare feiten. En de zaken die TNT nu nog verder onderzoekt, zal het concern niet bekendmaken. Dat zal de fiscus alleen maar 'op het idee kunnen brengen maar eens een aanslagje te sturen', zei Bakker gisteren.

Hollands pragmatisme? 'Dat je bepaalde waarden deelt, kan iedereen wel roepen. Iets beweren is geen kunst. We zijn pas geloofwaardig als we de daad bij het woord voegen', zegt de topman op de website van TNT.

De onwettige praktijken die onlangs door externe onderzoekers aan het licht zijn gebracht, zijn gerapporteerd aan de raad van commissarissen. TNT heeft dit rapport niet openbaar gemaakt. Wat zou de kink in de kabel zijn? Juist TNT profileert zich als een bedrijf dat er 'alles aan zal doen' om verantwoording af te leggen aan alle belanghebbenden. 'TNT zal zich tot het uiterste inspannen om de integriteit, objectiviteit en transparantie van haar optreden te allen tijde te kunnen garanderen.'

Het concern ondertekende het Global Compact van de Verenigde Naties, een serie grondbeginselen die door '162.000 ambassadeurs' van TNT zullen worden uitgedragen. Daarmee bevindt het concern zich in de voorhoede van ondernemingen die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Met op voorhand één waarschuwing van TNT: 'We moeten een leerproces doorlopen.'

Jeroen WesterJeroen Wester

    • Jeroen Wester