Nieuwe aanval Zalm op hoge ozb

Minister Zalm (Financiën, VVD) heeft zijn aanval op de onroerendezaakbelasting (ozb) heropend. Gisteren zei Zalm op een VVD-bijeenkomst in Rotterdam dat provincies hun bevoegdheid om ontheffingen te geven aan gemeenten die de ozb verhogen, te gemakkelijk toepassen.

Een aantal gemeenten maakt gebruik van 'sluipweggetjes of wetsovertredingen' bij de verhoging van de lokale belastingen. 'Provincies moeten kritischer naar deze ontheffingen kijken', aldus Zalm. Op een vraag of de provincies afgeschaft kunnen worden, zei Zalm dit een 'inspirerende gedachte' te vinden.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) noemt de uitlatingen van Zalm 'buiten proportie'. Financieel coördinator Fredriksz van het IPO wijst erop dat het kabinet toestemming heeft gegeven voor alle ontheffingen die provincies dit jaar hebben verleend aan gemeenten die hun ozb wilden verhogen. Het gaat volgens het IPO om 16 gemeenten met een officiële ontheffing, op een totaal van 458 gemeenten. Volgens een woordvoerder van Zalm is er sprake van een misverstand. 'Zalm heeft het niet over het verleden gehad, maar over de toekomst.'

GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer willen uitleg van Zalm. GroenLinks-leider Halsema noemt het 'gênant' dat de minister het steeds over de ozb heeft, terwijl hij het armoedevraagstuk relativeert.

Vorige week beschuldigde Zalm 62 gemeenten van een sterkere stijging van de ozb dan wettelijk is toegestaan en hij riep burgers op die ozb-aanslag niet te betalen. De uitspraken leidden tot grote ophef. Toen bleek dat hij zich op onjuiste cijfers, trok Zalm zijn beschuldigingen in.

Zalm kreeg vanmorgen steun van zijn staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA): 'Ik heb aanwijzingen dat er soms blind wordt afgestempeld door provincies.' Wel vindt Wijn dat de rijksoverheid voorzichtig moet zijn met beschuldigingen. 'Dat is de les van vorige week geweest.'

Ook Zalms partijgenoot Rutte (Onderwijs) stelde gisteren tijdens een verkiezingsbijeenkomst de provincies aan de orde. Volgens Rutte 'kent Nederland te veel bestuurlijke drukte'. Zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau, maar ook landelijk, lopen de bestuurders elkaar in de weg, vindt de staatssecretaris, tevens campagneleider voor de VVD. Hij wil zelf het goede voorbeeld geven door zijn staatssecretariaat na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007 op te heffen.