Montenegro zwicht voor eis Europese Unie

De belangrijkste regeringspartij in Montenegro accepteert de eis van de Europese Unie dat 55 procent van de kiezers bij het referendum over de Montenegrijnse onafhankelijkheid vóór die onafhankelijkheid moeten stemmen, wil het land internationaal erkend worden.

De EU-eis was aanvankelijk door de Montenegrijnse regering afgewezen; zij stelde dat Montenegro zich kan losmaken uit de huidige unie met Servië als de helft plus één van de kiezers zich daarvoor zou uitspreken en ze vond een meerderheid van 55 procent 'kunstmatig', 'onrechtvaardig' en 'zonder precedent'. Gisteren ging de regerende Democratische Partij van Socialisten (DPS) overstag. Weliswaar vindt zij de eis nog steeds kunstmatig, maar ze vindt ook dat Montenegro, als het kiest voor onafhankelijkheid, niet zonder internationale erkenning kan. De DPS levert in Montenegro de premier en de president. Ook de president van de unie met Servië is afkomstig uit de DPS.

De oppositie, die in meerderheid tegen onafhankelijkheid is, had de EU-eis al eerder geaccepteerd. De enige partij die de eis blijft afwijzen, is de kleine coalitiepartner van de DPS, de sociaal-democratische partij SDP.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken riepen gisteren de Montenegrijnse regering en oppositie op, het eens te worden over de nog bestaande geschillen over het referendum, zoals de datum en de formulering van de vraag die de kiezers moeten beantwoorden.