Marteling en moord Burundi

Bujumbura, 28 febr. Burundese militairen en politieagenten maken zich schuldig aan moord en marteling in de strijd tegen de laatst overgebleven rebellengroep FNL. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Een adviseur van de president erkent dat dergelijke schendingen van de mensenrechten voorkomen. Maar volgens hem gebeurt dat op kleine schaal en wordt er tegen opgetreden. De Burundese regering is bang dat het rapport westerse landen huiverig maakt om het land te steunen.