Kerken voor de rechter over naamgeving

Utrecht, 28 febr. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), in 2004 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse kerk, heeft de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk gedagvaard in verband met het gebruik van het predikaat `Nederlands Hervormd` in haar naam. Circa 60.000 hervormden wilden in 2004 niet mee naar de PKN wegens het te plurale karakter van deze kerk. Ze beschouwen zichzelf als de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk. Op 31 augustus 2004 kwamen de besturen van de PKN en de hersteld hervormden overeen dat laatstgenoemden zich voortaan zouden aanduiden als Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De hersteld hervormde synode wees op 28 januari de gemaakte afspraak af en besloot toch de naam Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk te gebruiken. Verwacht wordt dat de twee kerken binnen twee weken voor de rechter staan.