Kenniscentra gebundeld in één waterinstituut

Verschillende kennisinstituten op het gebied van water worden samengevoegd tot één Delta Instituut. Daartoe heeft het kabinet besloten.

Met het topinstituut hoopt het kabinet dat in het buitenland slagvaardiger kennis kan worden aangeboden, zoals bij de recente overstromingen in Azië en de Verenigde Staten. 'Nu moet ik op mijn buitenlandse reizen naar bijvoorbeeld Japan, Indonesië en Vietnam nog naar vier verschillende mensen wijzen als het buitenland om kennis vraagt. Straks is bij wijze van spreken één persoon voldoende', zegt staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD).

De harde kern van het instituut wordt gevormd door GeoDelft en WL Delft Hydraulics, maar ook delen van twee adviesdiensten van Rijkswaterstaat, het RIKZ en het RIZA, worden erin ondergebracht. Ten slotte doet ook TNO mee, voor wat betreft het bodemonderzoek van TNO NITG in Utrecht. Het Delta Instituut moet vanaf 2007 gaan draaien. Er komen 700 tot 800 mensen te werken. Het instituut wordt gevestigd in Delft, en deels in Utrecht.

Er is bij de voorbereiding van de samenvoeging van het Delta Instituut kritiek geweest van bedrijven die in het instituut een concurrent zagen bij het binnenhalen van opdrachten. Aan die kritiek komt het kabinet nu tegemoet. 'Het Delta Instituut zal niet optreden als concurrent van het bedrijfsleven maar zich juist moeten ontwikkelen tot een gezochte samenwerkingspartner voor private partijen.' Ook heeft het kabinet vastgelegd dat het instituut altijd voldoende capaciteit beschikbaar houdt voor dringende vragen van de rijksoverheid. Het nieuwe kennis- en innovatiecentrum gaat onder andere onderzoeken hoe dijken langzaam maar zeker ondermijnd raken en daardoor bezwijken.