Geen relatie criminelen en schuld Antillen

Het kabinet is tegenstander van een koppeling tussen schuldsanering en het 'verwijderingsbeleid' voor criminele Antilliaanse jongeren. Minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) zal een aangenomen motie van de Tweede Kamer daarover niet uitvoeren.

Met name coalitiepartij VVD wil dat de regering het Antilliaanse kabinet in onderhandelingen over sanering van de staatsschuld (2,4 miljard euro) voor het blok zet: in ruil voor sanering moeten de Antillianen instemmen met een uitzetregeling: Antillianen die betrapt worden op crimineel gedrag lopen het risico teruggestuurd te worden. Pechtold schrijft de Tweede Kamer dat de motie 'onuitvoerbaar' is omdat die onderhandelingen over schuldsanering en een autonome status voor Curaçao en Sint Maarten, volgens hem nodeloos belasten.

Volgens Kamerlid Luchtenveld (VVD) zal zijn fractie zich neerleggen bij het standpunt van Pechtold. 'Wij zullen hem hierom niet naar huis sturen. Maar wij nemen dit straks wel mee bij de beoordeling van het onderhandelingsresultaat over de staatkundige toekomst van de Antillen.' De VVD was eerder fervent voorstander van koppeling van schuldsanering aan instemming met dat verwijderingsbeleid. Zo'n 'mega-deal' maakt volgens Luchtenveld een einde aan 'meer dan tien jaar vruchteloos debat'. Het zou juridische procedures voorkomen op het moment dat de maatregel wordt ingevoerd. Een dergelijk verwijderingsbeleid komt bovendien beter van de grond als daaraan op de Antillen wordt meegewerkt, meent de VVD.

Volgens Pechtold zal de Antilliaanse regering een dergelijke koppeling niet accepteren en dreigen onderhandelingen over de schuldsanering daardoor te mislukken. Pechtold heeft die onderhandelingen, gepland op 28 maart, al voor onbepaalde tijd moeten uitstellen vanwege de geringe kansen op een goede afloop. Volgens de minister is er eerst 'politiek topoverleg' nodig om een dergelijke 'Rondetafelconferentie' succesvol te maken. Het Antilliaanse kabinet heeft verontwaardigd op die 'eenzijdige stap van Nederland' gereageerd.

De Rondetafelconferentie afgelopen november, onder voorzitterschap van minister-president Balkenende eindigde nog in een jubelstemming na toezeggingen dat Nederland een fors deel van de aflossing van die staatsschuld voor haar rekening zou nemen. 'Nederland zal een oplossing bieden die in ieder geval zal leiden tot aanzienlijke budgettaire verlichting voor de Antillen,' aldus Balkenende blijkens de notulen van die bijeenkomst.

Vorige week haalde een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer die afspraken echter onderuit door aanvullende voorwaarden aan de schuldsanering te stellen die tijdens de conferentie niet besproken zijn. Balkenende noemde zijn toezeggingen in november nog 'onze officiële verplichting om met elkaar het proces in te gaan. De schuldenlast hangt als een zwaard van Damocles boven de Antillen', aldus Balkenende.

Ook minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) deed toezeggingen over die schuldsanering. Nederland biedt aan om schoon schip te maken.'