Chocola eten halveert kans op hartdood

Een optimistische levenshouding en tien gram chocola per dag halveren allebei, apart van elkaar, de kans op de dood door hart- en vaatziekten.

Dat blijkt uit twee afzonderlijke analyses van de Zutphen Ouderen Studie die gisteren zijn gepubliceerd in het Amerikaanse medisch-wetenschappelijke tijdschrift Archives of Internal Medicine.

De Zutphen Ouderen Studie is een in 1960 begonnen en in 1985 uitgebreid onderzoek onder mannen die tussen 1900 en 1920 zijn geboren. Zij werden van 1985 tot 2000 om de vijf jaar ondervraagd over hun voedingspatroon en levensgewoonten en -instellingen.

Na berichten over de gunstige eigenschappen voor bloeddruk en bloedvaten van de anti-oxidanten (flavanolen) in cacao, besloten de Zutphen-onderzoekers na te gaan of in het gegevensbestand van dat langlopende onderzoek viel na te gaan of cacao-consumptie ook invloed had op de sterfte aan hart- en vaatziekten.

Dat was zo. Een derde deel van de mannen at niet of nauwelijks cacao. Het overige tweederde deel werd gesplitst in twee groepen: de een at gemiddeld een gram cacao per dag, de ander kwam uit op vier gram per dag.

Na het wegrekenen van allerlei factoren die ook invloed hebben op hart- en vaatziekten (zoals roken, lichaamsgewicht, alcoholgebruik) had de groep die veel cacao at een kans op hartdood die de helft kleiner was dan die in de groep mannen die nooit cacao gebruikte. Om vier gram cacao binnen te krijgen, moet iemand tien gram pure of dertien gram melkchocolade eten.

Ook bij het onderzoek naar een optimistische levenshouding werden de oude mannen in drie groepen verdeeld. Zij hadden tijdens enquêtes gereageerd op beweringen als: 'ik verwacht nog veel van het leven', of: 'ik zie op tegen de komende jaren'.

Het derde deel dat hoog scoorde op deze vragen naar optimisme had een ongeveer 50 procent verlaagde kans op de dood door hart- en vaatziekten.